Druk, Druk, Druk?

Doe de test en ontvang een rustmomentje!

Trainingen op maat


MensenMens Advies ontwikkelt trainingen en workshops gericht op persoonlijke ontwikkeling. Het doel is het aanleren van nieuwe vaardigheden zodat de persoonlijke effectiviteit toeneemt en dus ook het plezier en de voldoening in het werk. De trainingen van MensenMens Advies zijn vooral ervaringsgericht; leren door te doen en te ervaren. Theorie is onvermijdelijk, maar wordt acuut gevolgd door oefeningen, het delen van ervaringen en reflectiemomenten. Houding en gedrag van de deelnemers staan centraal.

Trainingen worden op maat ontwikkeld en sluiten aan bij de leerbehoeften van de deelnemers en de doelen van de organisatie. Hiervoor is betrokkenheid van de organisatie in het voortraject essentieel. Tijdens evaluatiegesprekken met de organisatie en de deelnemers worden de vooraf gestelde doelstellingen getoetst. Resultaten die de verwachtingen overtreffen is de meest voorkomende eindconclusie.

mensenmens-advies